İlan ve Duyuru

Metruk Yapı Tebliği

4 Eylül 2023 Pazartesi 16:42

3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Tebligat Tutanağı

Samsun Havza İmaret Mahallesi Ada No: 264 Parsel No: 67