Kurumsal

Meclis Gündemi

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 06/03/2023 YILI MART

1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2023 MART dönemi toplantısı 06/03/2023 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.


GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 09.01.2023 TARİH VE 12242 SAYILI UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2.GÜNDEM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.02.2023 TARİH VE 12637 SAYILI UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.02.2023 TARİH VE 7868700 SAYILI BİLİRKİŞİ ŞEÇİMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02.03.2023 TARİH VE 13040 SAYILI KARDEŞ ŞEHİR İLE İLGİLİ TEKLİFİ.