İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi Eylül Toplantısı

3 Eylül 2021 Cuma 08:44

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 06/09/2021 YILI EYLÜL 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2021 EYLÜL dönemi toplantısı 06/09/2021 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02/09/2021 TARİH VE 3668 SAYILI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.