İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi 2023 Kasım Toplantısı

3 Kasım 2023 Cuma 10:09

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 06/11/2023 YILI KASIM

1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ


Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2023 KASIM dönemi toplantısı 06/11/2023 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.


GÜNDEM   :

 

1.GÜNDEM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.10.2023 TARİH VE 17035 SAYILI UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2.GÜNDEM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02.11.2023 TARİH VE 17349 SAYILI EK ÖDENEK VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3.GÜNDEM: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.10.2023 TARİH VE 17081 SAYILI HİSSE SATIŞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4.GÜNDEM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.10.2023 TARİH VE 17272 SAYILI KREDİ TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.