Projeler

Havza Belediyesi Projesi

Havzanın tarihi, kuruluş itibariyle çok eskilere dayanmaktadır. Milattan önce 2000li yıllarda, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında kurulmuştur.

Havza Belediyesi Projesi