BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ

Adı :
Sebahattin
Soyadı :
Özdemir
İlçesi :
Havza
Dönemi :
Dönem
Eğitim Durumu :
Üniversite
Özgeçmişi:
1975 yılında Havza ilçesinde doğdum. İlk, Orta ve lise öğrenimimi Havza'da tamamladım.1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladım.1997 yılında bu fakülteden mezun oldum.1999 yılında Avukatlık stajımı tamamladıktan sonra aynı yıl askerlik görevimi kısa dönem olarak tamamladım.2001 yılında Havza ilçesinde serbest avukat olarak meslek hayatına atıldım.
2001 yılında Havza kurucu ilçe başkanı olarak ilk defa AK Partide siyasete girdim.
Havza İlçe başkanlığım sırasında 2. olağan ilçe kongresiyle tekrar ilçe başkanı seçildim.
08.05.2007 tarihinde milletvekili adaylığı için Havza ilçe başkanlığı görevimden ayrıldım.
Temmuz 2009 tarihinde yapılan AK Parti Samsun İl Kongresinde il yönetim kurulu üyeliğine seçildim. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Havza Belediye Meclis üyeliğine seçildim.
01.03.2017 Tarihinde atama ile Ak Parti Havza İlçe başkanlığına atandım.
23.09.2017 Tarihinde Ak Parti Havza 6.olağan İlçe Kongresi ile tekrar İlçe Başkanı olarak göreve geldim. 29.11.2018 tarihinde Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için Ak Parti Havza İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettim . Evliyim iki kız babasıyım.

SEBAHATTİN ÖZDEMİR

Havza Belediye Başkanı
GÖREVLERİ
a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
d) Bu Kanunla Büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, Büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde Büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden Büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.
m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Büyükşehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri için Büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü aranır.
MAİL GİRİŞİ